เดือน: สิงหาคม 2015

สื่งที่คาดหวังจากการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

สิ่งที่คาดหวัง

1.สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้

2.สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

3.สามารถนำมาแก้ปัญญาได้

4.สามารถคาดการล่วงหน้าได้

5.สามารถเรียนรู้การกำหนดขั้นตอนวิธีได้

6.สามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้

7.สามารถสรุปแนวคิดกว้างๆได้

8.สามารถเหตุผลได้

9.สามารถใช่อุปกรณ์ต่างๆนอกเหนือบทเรียนได้

10.สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ความรู้กับวิชาอื่นได้

11.สามารถเรียนรู้ เข้าใจ เทคนิคต่างๆได้

12.สามารถเข้าใจมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งประเด็นสำคัญๆต่างๆได้

 

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

10567453_596795697103766_1796798915_n

ชื่อ         :  นางสาว   รอบียะห์ มะถาวร

ชื่อเล่น   :   อันนูร

เกิด        :   วันที่ 9   เดือน  พฤษภาคม    พศ. 2538    อายุ  20  ปี

เชื้อชาติ  :   ไทย

สัญชาติ   : ไทย

ศาสนา   : อิสลาม

ที่อยู่ ปัจจุบัน :  26/2  หมู่ 4  ตำบล  ทุ่งพอ    อำเภอ สะบ้าย้อย   จังหวัด สงขลา  รหัสไปรษณีย์   90210

จบจาก     :   โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ   จังหวัดสงขลา

ปัจจุบันศึกษาที่   : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต  ปัตตานี  คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการประถมศึกษา     ชั้นปีที่  2   รหัสนักศึกษา   5720117121

มีพี่น้องทั้งหมด  :    3    คน    เป็นคนที่    2

งานอดิเรก         :   อ่านหนังสือทุกประเภท    ออกกำลังกาย   เล่นอินเตอร์เน็ต

อาหารที่ชอบ     :   สุกี้ทะเล

ผลไม้ที่ชอบ      :   แตงโม

สีที่ชอบ            :   ส้ม น้ำเงิน

วิชาที่ชอบ        :   ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์

กีฬาที่ชอบ       :  แบดมินตัน

E-mail    :  Robeezuyah@gmail.com

Facebook  :   Robeeyah  Mathaworn

เบอร์โทรศัพท์  :  080-8257429

คติปะจำใจ   :  ความพยาม คือ หนทางสู่ความสำเร็จ