การเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้าออกเซลล์

การทดลองปรากฏการณ์ ออสโมซิสในไข่ไก่

 12165982_860150624100406_1787773711_n

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออสโมซิสและสามารถอธิบายกระบวนการดังกล่าวได้

การตั้งสมมติฐาน

การกะเทาะเปลือกไข่ด้านป้านของไข่ความกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร และนำไปวางบนปากขวดนมที่ใส่น้ำเต็มขวด  เมื่อระยะเวลาผ่านไปจะทำให้น้ำที่อยู่ภายในขวดดันตัวขึ้นและเข้าไปภายในไข่ไก่ทำให้ของเหลวภายในไข่ไก่ดันตัวออกมาขึ้นไปด้านบนตามแท่งหลอด  และถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดกว้างและใหญ่ขึ้น  ของเหลวภายในไข่ก็ยิ่งดันออกมากขึ้นและเร็วขึ้น

ตัวแปร

ตัวแปรต้น         ไข่ไก่  น้ำ

ตัวแปรตาม        ความสูงของของเหลวในหลอด

ตัวแปรควบคุม    ระยะเวลา

อุปกรณ์

  1. ไข่ไก่ดิบ 1 ฟอง
  2. ขวดนมเปรี้ยว (เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 5 ซม.) 1 ขวด
  3. มีด 1 เล่ม
  4. หลอดดูดน้ำแบบใส 1 หลอด(เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร) 1 แท่ง
  5. เทียน 1 แท่ง
  6. ไฟเช็ค 1 อัน

 

วิธีการทดลอง

1.กะเทาะเปลือกไข่ไก่ด้านป้านเบาๆ แกะเปลือกไข่ออกให้เหลือเพียงแค่เยื่อหุ้มไข่สีขาวบางๆ ขนาด 1เซนติเมตร

2.เจาะไข่ด้านแหลมด้วยอุปกรณ์ มีด กรรไกร อื่นๆโดยที่ขนาดของรูเท่ากับหลอด

3.จุดเทียนไขด้วยไฟเช็ค จากนั้นนำน้ำตาเทียนหยดลงบนไข่โดยรอบบริเวณปากไข่ไก่ที่ใส่หลอดเอาไว้ ไม่ให้มีรูอากาศเข้าออกได้

4.นำขวดนมเปรี้ยวล้างให้สะอาดจากนั้นก็ใสน้ำให้เต็มเพื่อที่จะใส่ไข่ตั้งไว้

5.วางไข่ลงไปบนขวดนมเปรี้ยวโดยที่ให้เหยื่อหุ้มไข่สีขาวด้านป้านสัมผัสกับน้ำ

6.หลังจากนั้นตั้งไว้เรื่อยๆ ก็สังเกตเห็นได้ว่าจะมีของเหลวภายในไข่ดันตัวขึ้นมาตามแท่งหลอด

ผลการทดลอง

ระยะเวลา   5   นาที    ระดับความสูงของของเหลวที่อยู่ภายในไข่ดันออกมา   à   0 เซนติเมตร

ระยะเวลา  10   นาที   ระดับความสูงของของเหลวที่อยู่ภายในไข่ดันออกมา   à   0.5 เซนติเมตร

ระยะเวลา  20   นาที    ระดับความสูงของของเหลวที่อยู่ภายในไข่ดันออกมา  à   2.8 เซนติเมตร

ระยะเวลา  30   นาที    ระดับความสูงของของเหลวที่อยู่ภายในไข่ดันออกมา  à  4 เซนติเมตร

ระยะเวลา  60  นาที     ระดับความสูงของของเหลวที่อยู่ภายในไข่ดันออกมา  à  6.5 เซนติเมตร

 

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองการออสโมซิส จะเห็นว่าของเหลวภายในไข่ไก่จะดันตัวขึ้นมาตามหลอดขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเกิดการออสโมซิส จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย โดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของไข่ไก่ ที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน จึงทำให้เกิดการกระจายตัวของโมเลกุลน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีน้ำน้อย ส่งผลให้แรงดันของน้ำดันของเหลวภายในไข่ขึ้นมาทางหลอด เมื่อเวลาผ่านไปของเหลวภายในไข่ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ และปริมาณของน้ำในขวดนมก็จะลดลงด้วย

จากการทดลองพบว่า 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของเหลวภายในไข่ขึ้นตามหลอดช้าหรือเร็ว คือ

  1. ต้องไม่มีรูเปิด(นอกเหนือจากช่องภายในหลอด)
  2. เยื้อไข่ขาวเปิดกว้างและจะติดกับน้ำ

 

ปัญหาและอุปสรรค์

เมื่อปิดรูกับน้ำตาเทียนที่เจาะหลอดเข้าไปไม่สนิท การเกิดปรากฏการณ์ก็จะช้าลงหรือไม่ก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s